aliens

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Mortal

Pages: [1]
1
Translations / Re: Translating the Windows Installer
« on: May 19, 2014, 01:00:04 pm »
Czech:

Code: [Select]
;--------------------------------
;Pages

LangString PAGE_UfoFolder ${LANG_CZECH} "${GAME_NAME} vyžaduje kopii hry UFO: Enemy Unknown / X-COM: UFO Defense. Tento krok můžete přeskočit pokud aktualizuje existující instalaci. Setup překopíruje požadované soubory do následujicí složky. Pro pokačování klikněte na další."
LangString PAGE_UfoFolder_TITLE ${LANG_CZECH} "Vyberte umístění X-COM 1"
LangString PAGE_UfoFolder_SUBTITLE ${LANG_CZECH} "Vyberte složku, ve které je nainstalovaný X-COM 1."
LangString DEST_UfoFolder ${LANG_CZECH} "Složka s X-COM 1"

;--------------------------------
;Installer Sections

LangString NAME_SecMain ${LANG_CZECH} "Soubory hry"
LangString DESC_SecMain ${LANG_CZECH} "Soubory potřebné pro spuštění ${GAME_NAME}."
LangString NAME_SecPatch ${LANG_CZECH} "Data Patch"
LangString DESC_SecPatch ${LANG_CZECH} "Opravuje chyby v datech hry X-COM 1. Doporučeno vybrat při první instalaci. (nutné internetové připojení)"
LangString NAME_SecDesktop ${LANG_CZECH} "Ikona na plochu"
LangString DESC_SecDesktop ${LANG_CZECH} "Vytvoří ikonu na ploše pro spouštění hry ${GAME_NAME}."

;--------------------------------
;Uninstaller Descriptions

LangString NAME_UnData ${LANG_CZECH} "Smazat X-COM data"
LangString DESC_UnData ${LANG_CZECH} "Smaže všechna data hry ${GAME_NAME}, včetně módů a původních souborů. Doporučeno pro čistou reinstalaci."
LangString NAME_UnUser ${LANG_CZECH} "Smaže uživatelská data"
LangString DESC_UnUser ${LANG_CZECH} "Smaže všechna uživatelská data hry ${GAME_NAME}, včetně uložených pozic, screenshotů a nastavení. Doporučeno pro kompletní smazání."

;--------------------------------
;Shortcuts

LangString LINK_DataFolder ${LANG_CZECH} "Datová složka"
LangString LINK_Readme ${LANG_CZECH} "Readme"
LangString LINK_UserFolder ${LANG_CZECH} "Uživatelská složka"
LangString LINK_Uninstall ${LANG_CZECH} "Odinstalovat"

;--------------------------------
;Warnings

LangString WARN_UFOMissing ${LANG_CZECH} "X-COM 1 nebyl nalezen. ${GAME_NAME} vyžaduje platnou instalaci X-COM, aby mohl fungovat. Pokračovat?"
LangString WARN_XCUDetected ${LANG_CZECH} "Nalezeno XcomUtil. ${GAME_NAME} není kompatibilní s XcomUtil a může vést k nestandardnímu chování. Pokračovat?"


2
Translations / Re: Czech translation
« on: February 03, 2011, 02:37:59 pm »
finished czech translation
I have used translation for original game from Roman Janik.3
Translations / Czech translation
« on: January 25, 2011, 12:21:32 pm »
late :)

I have started translate trunk/bin/DATA/Languages/English.lng into Czech.lng.
I am testing directly in-game renaming Czech.lng to English.lng, in start seem to work. But now I have translate done* and I see that there is something wrong. OpenXcom cant find some strings:

WARNING: STR_NEW_GAME not found in ENGLISH
WARNING: STR_LOAD_SAVED_GAME not found in ENGLISH
WARNING: STR_QUIT not found in ENGLISH
WARNING: STR_1_BEGINNER not found in ENGLISH
WARNING: STR_2_EXPERIENCED not found in ENGLISH
WARNING: STR_3_VETERAN not found in ENGLISH
WARNING: STR_4_GENIUS not found in ENGLISH

but not all.
How can I check syntax of LNG file and find error?
https://www.korous.net/openxcom/Czech.lng

*) without utf8 characters, only with characters from ISO-8859-1, I will fix it.

Pages: [1]