Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Mortal

Pages: [1]
1
Translations / Re: Translating the Windows Installer
« on: May 19, 2014, 01:00:04 pm »
Czech:

Code: [Select]
;--------------------------------
;Pages

LangString PAGE_UfoFolder ${LANG_CZECH} "${GAME_NAME} vyžaduje kopii hry UFO: Enemy Unknown / X-COM: UFO Defense. Tento krok můžete přeskočit pokud aktualizuje existující instalaci. Setup překopíruje požadované soubory do následujicí složky. Pro pokačování klikněte na další."
LangString PAGE_UfoFolder_TITLE ${LANG_CZECH} "Vyberte umístění X-COM 1"
LangString PAGE_UfoFolder_SUBTITLE ${LANG_CZECH} "Vyberte složku, ve které je nainstalovaný X-COM 1."
LangString DEST_UfoFolder ${LANG_CZECH} "Složka s X-COM 1"

;--------------------------------
;Installer Sections

LangString NAME_SecMain ${LANG_CZECH} "Soubory hry"
LangString DESC_SecMain ${LANG_CZECH} "Soubory potřebné pro spuštění ${GAME_NAME}."
LangString NAME_SecPatch ${LANG_CZECH} "Data Patch"
LangString DESC_SecPatch ${LANG_CZECH} "Opravuje chyby v datech hry X-COM 1. Doporučeno vybrat při první instalaci. (nutné internetové připojení)"
LangString NAME_SecDesktop ${LANG_CZECH} "Ikona na plochu"
LangString DESC_SecDesktop ${LANG_CZECH} "Vytvoří ikonu na ploše pro spouštění hry ${GAME_NAME}."

;--------------------------------
;Uninstaller Descriptions

LangString NAME_UnData ${LANG_CZECH} "Smazat X-COM data"
LangString DESC_UnData ${LANG_CZECH} "Smaže všechna data hry ${GAME_NAME}, včetně módů a původních souborů. Doporučeno pro čistou reinstalaci."
LangString NAME_UnUser ${LANG_CZECH} "Smaže uživatelská data"
LangString DESC_UnUser ${LANG_CZECH} "Smaže všechna uživatelská data hry ${GAME_NAME}, včetně uložených pozic, screenshotů a nastavení. Doporučeno pro kompletní smazání."

;--------------------------------
;Shortcuts

LangString LINK_DataFolder ${LANG_CZECH} "Datová složka"
LangString LINK_Readme ${LANG_CZECH} "Readme"
LangString LINK_UserFolder ${LANG_CZECH} "Uživatelská složka"
LangString LINK_Uninstall ${LANG_CZECH} "Odinstalovat"

;--------------------------------
;Warnings

LangString WARN_UFOMissing ${LANG_CZECH} "X-COM 1 nebyl nalezen. ${GAME_NAME} vyžaduje platnou instalaci X-COM, aby mohl fungovat. Pokračovat?"
LangString WARN_XCUDetected ${LANG_CZECH} "Nalezeno XcomUtil. ${GAME_NAME} není kompatibilní s XcomUtil a může vést k nestandardnímu chování. Pokračovat?"


2
Translations / Re: Czech translation
« on: February 03, 2011, 02:37:59 pm »
finished czech translation
I have used translation for original game from Roman Janik.3
Translations / Czech translation
« on: January 25, 2011, 12:21:32 pm »
late :)

I have started translate trunk/bin/DATA/Languages/English.lng into Czech.lng.
I am testing directly in-game renaming Czech.lng to English.lng, in start seem to work. But now I have translate done* and I see that there is something wrong. OpenXcom cant find some strings:

WARNING: STR_NEW_GAME not found in ENGLISH
WARNING: STR_LOAD_SAVED_GAME not found in ENGLISH
WARNING: STR_QUIT not found in ENGLISH
WARNING: STR_1_BEGINNER not found in ENGLISH
WARNING: STR_2_EXPERIENCED not found in ENGLISH
WARNING: STR_3_VETERAN not found in ENGLISH
WARNING: STR_4_GENIUS not found in ENGLISH

but not all.
How can I check syntax of LNG file and find error?
https://www.korous.net/openxcom/Czech.lng

*) without utf8 characters, only with characters from ISO-8859-1, I will fix it.

Pages: [1]